Náš spolek

vznikl 8. 8. 2008

Video ze zarážení hory, 8. 8. 2020; 12 let spolku


O spolku Vinaři Plzeňska na Českém rozhlasu Plzeň

Pusťte si povídání Zdeňka Bláhy o našem spolku v pořadu Špalíček lidových písní ZDE


Vinaři Plzeňska oslavili 8. 8. 2018 10 let spolku


Přesně na den, 8.8.2018, jsme oslavili desáté výročí našeho založení. Od našeho vzniku až do současnosti máme před sebou stále jeden a tentýž cíl - vrátit révě a vínu společenské postavení, které jim z historického hlediska náleží. Tyto dva neoddělitelné pojmy - RÉVA, VÍNO - pomáhaly tvořit dějiny lidstva a měly vliv nejen na pěstitelství a gastronomii, ale i na nemateriální a kulturní bohatství společnosti - přes prózu a poezii, filozofii a celkové myšlení lidí. Tohle všechno chceme v našem spolku alespoň v malé části vrátit sobě i našim spoluobčanům.

Proto pěstujeme révu, ve spolupráci s jejími šlechtiteli vybíráme nejvhodnější stolní i moštové odrůdy jak pro přímý konzum, tak i pro výrobu vína, organizujeme ochutnávky hroznů s jejich bodovým ohodnocením ve vzhledu i chuti, zdokonalujeme se ve vytváření podmínek pro zdárný růst révových keřů v našich méně příznivých klimatických podmínkách Plzeňska, učíme se chránit révu proti chorobám a škůdcům a snažíme se obohatit všechny zahrady výsadbou révových sazenic. Tyto sazenice si sami připravujeme a to nejen pro nás, ale i pro naše přátele, sousedy a pro ty, kteří nás za tímto účelem osloví. Za uplynulých deset let jsme rozdali již stovky sazeniček.

Pro propagaci tohoto ovocného druhu každoročně vystavujeme na hornobřízském vinobraní nejatraktivnější hrozny révy v počtu 80 až 100 různých převážně stolních odrůd a zájemcům poskytujeme potřebné související informace.

Stejně tak je tomu i s vínem - snažíme se potvrdit si to, co hlásali již před dvěma tisíciletími staří Řekové a Římané - že víno je mezi pokrmy nejpříjemnější, mezi nápoji nejušlechtilejší a mezi léky nejchutnější.

Proto pořádáme nejen pro sebe, ale i pro naše hosty jedenkrát za měsíc VINNÉ STOLY, na nichž nejenže ochutnáváme odrůdová vína českých a hlavně moravských vinařů, ale také diskutujeme o těchto vinařích o jejich zodpovědné a náročné práci. Také se snažíme porozumět samotnému "zrození vína", pochopit technologii zpracování hroznového moštu, naučit se rozpoznávat desítky vůní a chutí vína a umět ohodnotit kvalitu vín ne přes místo jejich výroby a cenových relací, ale přes osobnosti vinařů, poznáním jejich charakterů a myšlení osobním stykem s nimi. Každoročně pořádáme dvě společenské akce. Jedna pro širokou veřejnost (Hornobřízské vinobraní) a ta druhá, komornější, pro přátele dobrého vína a jídla (Svatomartinská husa s ochutnávkou mladých vín).

Za Vinaře plzeňska Jan Kratochvíl